Fortaxa Technology Sp. z o. o.

Zakład Produkcyjny

14-500 Braniewo, Młoteczno 14a

tel.: +48 55 307 07 02